محصولات احجار معدن

بوکسیت کم آهن

بوکسیت کم آهن

بوکسیت کم آهن

مصرف اصلی سنگ بوکسیت کم آهن در صنایع نسوز می باشد.  این ماده معدنی به همراه سایر

انواع بوکسیت در معدن بوکسیت سرخ چشمه توسط شرکت احجار معدن قابل تولید می باشد.

 فروش سنگ بوکسیت کم آهن در شرکت احجار معدن با کد تجاری X101 صورت می پذیرد.

 

#بوکسیت #معدن #خراسان_شمالی #صنعت #تولید_ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ما در تماس باشید

آنالیز محصول