محصولات احجار معدن

منیزیت

منیزیت

منیزیت شادمان

محصول تولیدی از معدن منیزیت شادمان به صورت کربنات منیزیم (magnesite) در عیارهای مختلف

از 80 تا 97 درصد و به صورت کلوخه و دانه بندی شده قابل عرضه می باشد. همچنین

خط تولید اکسید منیزیم نیز اکنون در حال اجرا می باشد و در آینده نزدیک

اکسید منیزیم کلسینه در عیارهای مختلف، توسط این شرکت قابل عرضه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید

مشاهده آنالیز