محصولات احجار معدن

دولومیت کلسینه

دولومیت کلسینه

دولومیت کلسینه

دولومیت کلسینه شرکت احجار معدن

دولومیت تولید شده در کارخانه شرکت احجار معدن

 

یکی دیگر از محصولات شرکت احجار معدن دولومیت خام و دولومیت کلسینه می باشد.

شرکت احجار معدن اقدام به پخت و کلسیناسیون دولومیت (Dolomite) نموده که یکی از

کانی های کربناتی نیز محسوب می شود و دارای فرمول شیمیایی 2(MgCa(Co3  است.

دولومیت کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم می باشد. 

درصد اکسید منیزیم (MgO) در دولومیت خام این شرکت حدود 21% و در دولومیت کلسینه

حدود 40% می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

با ما در تماس باشید

آنالیز محصول